Annons

Vad händer på bilmarknaden?

2012-09-25 | Mathias, bilpriser.se

Nybilsregistrering juni – augusti

Under augusti registrerades 20 997 bilar, en minskning med cirka 13,5 % jämfört med föregående år (juni 25 754 (-9,34 %) och juli 17 703 (-6,20 %)).

Trenden för antalet nyregistrerade bilar är negativ, något som knappast undgått någon i bilbranschen. Det beror på att man endast jämför med siffror från föregående år. Jämför man samma period, över en längre tidsperiod (2000-2012), ser man att nyregistreringarna fluktuerar. En ”positiv” trend som fortsatt oroar är andelen bilar som nyregistreras på bolag i bilhandeln. Preliminärt[1] ser fördelningen av nyregistreringarna för juni, juli och augusti ut enligt följande:

 [1] En nyregistrerad bil kan registreras på bilhandeln, privatperson eller ett företag. En bil som registrerats på bilhandeln är generellt inte att betrakta som en försäljning, särskilt inte under innevarande månad. Bilarnas status följs upp i fyra veckor ifrån det att de registrerats i vägtrafikregistret (VTR).

Antalet nyregistrerade bilar, som registreras på handeln, har under tidsperioden juni, juli och augusti ökat för varje år:

Andelen bilar som är registrerade på bilhandeln fyra veckor efter att de nyregistrerats ligger på en relativt hög nivå:

Fördelningen av nyregistreringar på bilhandeln för de femton fabrikat med flest nyregistreringar ser ut enligt nedan:

Fördelning på bränsleslag

Kommer köparna lockas av nya och miljöklassade bensinbilar som exempelvis nya Ford Focus 1.0 Ecoboost eller Hyundai i30 och KIA Ceed med 1.6 GDI-motor? Det återstår att se. Än så länge verkar det inte vara så. Dieselmotorernas dominans bland bilar som nyregistreras är fortsatt stor:

Försäljningen av begagnade bilar

Försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner är åter negativ, jämfört med samma period 2011.

Observera att försäljningen av begagnade bilar, från bilhandel till privatpersoner, har ökat nästan varje månad under 2012 jämfört med 2011. Detta har skett på bekostnad av affärerna mellan privatpersoner. Vi ser fortsatt en radikal minskning av handeln med bilar som är 37- 48 månader gamla. Det är naturligtvis en konsekvens av den låga nybilsförsäljningen under 2009.

Begagnatlagren

Utbudet av begagnade bilar har börjat minska hos handlarna, något som bekräftas av flera av våra kunder i abonnemangstjänsten Bilpriser Pro. Den största orsaken är att inflödet av (nya) begagnade bilar till begagnatmarknaden har minskat (låg nybilsförsäljning under 2009). Det beror alltså inte på att handeln med begagnade bilar ökat exponentiellt. Allt detta har normalt sett ett en positiv inverkan på begagnatpriserna. Men än så länge ser vi inga tendenser till scenariot under 2010 då priserna på begagnade bilar ökade.

Prisbilden på begagnade bilar

Generellt har prisbilden på begagnat minskat successivt under Q1 och Q2. Minskningen har varit betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Den avgörande skillnaden är att prisnivåerna på begagnade bilar, hittills under 2012, är extremt låga. Även om prisnedgången under 2012 varit långsammare jämfört med föregående år så är det viktigt att poängtera att prisnivåerna, på begagnade bilar, är rekordlåga. Köpläge?

Diagrammet ovan visar ett exempel på att prisnivån under 2012 varit på en betydligt lägre nivå jämfört med 2011. Priserna är bilprisers snittpriser på bilar som, i medeltal, rullat 12 000 mil och sålts på www.kvarndammen.se.

I slutet av Q3 2012 har vi börjat se tendenser till att prisbilden, på begagnade bilar, minskar aningen mindre än förväntat. Vår bedömning i dagsläget är att vi, efter insamling och sammanställning av all data för Q3, kommer se att nedgången stagnerat. Prisbilden kommer alltså har rört sig neråt men med minskad takt.

Prisbilden på begagnade bilar framöver

Under 2009 såldes det extremt få nya bilar vilket hämmar inflödet under 2012. Detta tillsammans med vikande nybilsförsäljning bromsar nergången och ger en stabiliserande effekt på prisbilden.

Frågan som många ställer sig är om den här trenden fortsätter? Och kommer vi då se ett scenario likt det under 2010, då prisbilden på begagnade bilar sköt i höjden? Just nu ser vi inga sådana extrema tendenser. Överproduktion av nya bilar tvingar fram prissänkningar och kampanjer vilket slår hårt på prisbilden för begagnade bilar. Eftersom nybilsförsäljningen går trögt samtidigt som det numera är modellår 2013 som gäller i bilbranschen, räknar vi kallt med prissänkningar och kampanjer på helt nya, men ännu osålda, bilar med modellår 2012.  Detta kommer pressa priserna på begagnat under hösten och blir en motpol till minskad nybilsförsäljning och minskat inflöde.

Summa summarum: I dagsläget är vår bedömning att vi fortsatt kommer se en prisbild som minskar över tid. Priserna kommer minska i lägre takt jämfört med tidigare kvartal. Vi tror alltså inte på en vändning under 2012.

Annons

Stäng