Annons

Varannan känner oro inför verkstadsbesöket

2016-05-12 | Erik Hjort, bilpriser.se

En undersökning genomförd av Lasingoo under april månad visar att nästan varannan svensk är orolig för
att betala ett överpris då de lämnar in bilen på verkstad. Trots det kontaktar bara en av tio svenskar flera
verkstäder inför sin service eller reparation. Samtidigt som statistik visar att priser kan variera stort mellan
olika verkstäder.
– 41 procent säger att de är oroliga för att betala för mycket då de lämnar in sin bil på verkstad, och det
är en av faktorerna till att över 60 procent också väljer samma verkstad som förra gången, utan att
jämföra till exempel kundbetyg eller priser. Det är stor skillnad mot hur vi idag bokar hotell, hittar resor
och jämför allt ifrån barnvagnar till TV-apparater, säger Malin Landberg, VD på Lasingoo i Sverige.

Det här vill branschinitiativet Lasingoo, som driver digitalisering av verkstadsbranschen, råda bot på.
Inför sitt förra verkstadsbesök var det bara 16 procent av respondenterna i undersökningen som
kontaktade fler än en verkstad, och en av tio som tog in flera offerter. Detta trots att priserna kan skilja
sig markant mellan verkstäder på samma ort beroende på vilken typ av verkstad man anlitar.
Undersökningen från Lasingoo visar dock också att priset är långt ifrån det viktigaste när vi bokar
bilservice.
– Man verkar vara beredd på att betala för att att serva eller reparera bilen, men man vill inte bli
överraskad och känna sig lurad. Bemötande, garantier och kompetens är det som värderas högst. Ett
lågt pris kommer först på en sjunde plats då konsumenter själva får ange vad som är viktigt för dem,
säger Malin Landberg.
Det som upplevs som viktigast när man bokar tid för verkstadsbesök online är möjligheten att få ett
fast pris på tjänsten och att man också kan se och jämföra både priser och vad andra kunder tycker.
– Man vill få bättre koll över situationen helt enkelt, på en marknad där bara hälften av konsumenterna
anser sig ha god kunskap om det arbetet som ska utföras under en bilservice.

lasingoo_undersokning_1 lasingoo_undersokning_2

Om undersökningen: 1490 respondenter via Blocketpanelen. Riksrepresentativt slumpmässigt
urval på kön, ålder & region. Fältperiod: 30 mars – 7 april 2016. Distributionsform via
mailutskick. Panelens kvalité säkerställs av Nepa.

Annons

Stäng