Annons

Verkligheten har hunnit ikapp nybilshandeln

2020-05-07 | Peder

Den inneboende trögheten i nybilshandeln, från beställning till leverans, har gjort att Coronaeffekten så här långt inte slagit lika hårt som mot begagnatmarknaden. Men nu har verkligheten hunnit ikapp. Under april månad noterades ett tapp på 37,5 procent för nyregistreringar jämfört med april 2019. Däremot fortsätter den positiva trenden sedan årsskiftet att de laddbara fordonen fördubblar sin andel av nyregistreringarna: 22,6 procent i april i år mot 10,1 procent samma månad förra året. 

Det var väntat att vi skulle få en nedgång av nyregistreringarna i april. Coronautbrottet har skapat en osäkerhet på både efterfrågesidan och utbudssidan. En stor del av bilfabrikerna världen runt står antingen stilla eller jobbar med begränsad kapacitet, samtidigt som många av kunderna är osäkra på framtiden, vilket tillsammans påverkar fordonsmarknaden”, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden, i en kommentar.

Detta har föranlett BIL Sweden att skriva ner sin prognos för hela året, från tidigare uppskattade 330,000 sålda nybilar till 270,000.

Organisationen passar också på att förslå ett åtgärdspaket för att kickstarta Sverige i allmänhet och smörja fordonsbranschens hjul i synnerhet när krisen är över. Ett av förslagen är att temporärt återinföra en skrotningspremie, för att få bort äldre bilar från vägarna. Vidare fortsätter Alenius –

En annan åtgärd är att regeringen snarast måste lämna besked om att nedsättningen av bilförmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar förlängs från kommande årsskifte. Tjänstebilsmarknaden är mycket viktig för att ny teknik ska få ett snabbare genomslag i bilparken. Dessutom förordar vi att offentlig förvaltning tidigarelägger sina inköp av fordon”.

Källa: BIL Sweden.

Annons

Stäng