Annons

WLTP – vad är det?

2018-11-19 | Johanna

En körcykel är en testmetod som används för att mäta en bils bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga partiklar. Tanken är god, men en viss begreppsförvirring har rått då olika körcykler gäller för olika marknader. NEDC, som använts inom EU, uppdaterades senast 1997 och har kritiserats hårt för att ge orealistiskt låga mätresultat som inte alls överensstämmer med verklig körning. Detta beroende på att metoden baseras på teoretiska laboratoriemätningar som såväl teknikutveckling som förarnas körvanor sprungit ifrån.

Sedan förra året gäller den nya körcykeln WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), framtagen i samarbete mellan EU, Japan och Indien. Från den 1:a september 2018 är WLTP-siffror obligatoriska för alla nya bilar som ska säljas inom EU. WLTP-testerna är betydligt hårdare än NEDC-dito. De inkluderar exempelvis fyra testprofiler (stad, förort, landsväg, motorväg) istället för två för NEDC. Vidare har både medel- och maxhastigheterna höjts likväl som testtid (20 → 30 minuter) och teststräcka (11 → 23,2 km). Därför kommer den nya körcykelns förbruknings- och utsläppsvärden bli mer realistiska tack vare mer verklighetsnära testförhållanden. En annan förbättring är att WLTP tar hänsyn till de ändrade mätresultat som extrautrustning som till exempel dragkrok och sollucka medför.

Som ett komplement till WLTP introduceras samtidigt RDE (Real Driving Emissions), som är en ny metod för att mäta utsläpp av kväveoxider och andra farliga partiklar. Den stora skillnaden är att RDE mäter de faktiska utsläppen under körning med hjälp av portabel utrustning, snarare än i ett laboratorium. Detta med det mätfuskande som framförallt VW-koncernen ägnat sig åt under senare år i färskt minne. Hand i hand med RDE har EU även lanserat en skärpt utsläppsnorm – EU6c – med ännu lägre gränsvärden än den hitintills rådande EU6. Den började gälla i september 2018.

För Sveriges del gäller att WLTP och NEDC kommer leva parallellt under en övergångsfas. Detta eftersom den nya fordonsskatten enligt bonus/malus-systemet är baserad på koldioxidutsläpp uppmätta enligt den gamla NEDC-körcykeln.

Annons

Stäng