Värderingsintyg

Vi gör en individuell bilvärdering när en anställd vill köpa ut sin förmåns- eller tjänstebil privat. Det gör affären enkel och skattemässigt korrekt. Värderingen görs av Svenska Handelskammaren förordnad värderingsperson. Vi kan också ta hand om försäljningsadministrationen, vilket gör affären ännu enklare och tryggare för både köparen och företaget.

Beställ ditt värderingsintyg idag

Skicka in en beställning direkt från nätet och kom igång snabb och enkelt.

Baspaket2995 kr
Ni får ett värderings­intyg av en förordnad värderings­person.

+2000 kr
Bilpriser.se hanterar all administration kring försäljningen. Vi hanterar registrering, avräkning till er och finans/leasingbolag och finansiering samt garanti-möjligheter.

Totalt pris: 2995 kr

Om Värderingsintyg

För vem passar tjänsten?

 • För den som vill köpa ut förmåns- eller tjänstebilen
 • Värderingsintyg i samband med dödsbo, bodelning, skilsmässa eller tvister vid försäkringsärenden
 • Försäljning till privatperson eller annat företag

Hur fungerar tjänsten?

 • Du beställer tjänsten ”Värderingsintyg av förordnad värderingsperson”
 • Föraren och köparen kontaktas av Bilpriser för avstämning av bilens skick och utrustning
 • Bilprisers värderingsperson, förordnad av Sveriges Handelskammare, värderar bilen
 • Värderingsutlåtande skickas till företaget
 • Om du vill hjälper vi dig även med försäljningsadministration

Värderingsintyg av förordnad värderingsperson (2995 kr)

Värderingsintyget gör att det blir enklare och skattemässigt korrekt vid en försäljning av en tjänstebil till en anställd.

Värderingsintyg med försäljningsadministration (+2000 kr)

Vi hjälper dig med intyg, all försäljningsadministration – till och med finansiering och garantier om du vill.

 • Du beställer tjänsten ”Värderingsintyg av förordnad värderingsperson” enligt ovan beskrivning.
 • När företaget bekräftat att föraren vill köpa bilen kontaktar Bilpriser köparen och går igenom affären
 • Avräkningen skickas till banken och eventuell överskotts- eller underskottsräkning skickas till företaget när affären är klar. Registreringsbevis kommer direkt från Transportstyrelsen. Vi hanterar all administration kring försäljningen. 


Kontakta oss för mer information

Magnus Börjesson

Av Handelskammaren förordnad värderingsman

Magnus Börjesson

Ann-Christine Reimer
”Vi använder Bilpriser för våra utköpsvärderingar. Tjänsten är alldeles utmärkt och Magnus är jättebra att prata med!”

Ann-Christine Reimer, Bröderna Berner

”Vi gör våra utköpsvärderingar hos Bilpriser när en anställd vill köpa ut sin tjänstebil. Det förenklar en massa saker, bl.a. att vi slipper att köpa och sälja bilen själva. Dessutom är Magnus supersnabb och grym att ha och göra med!”

Annci Hultström

Bra att veta om du ska köpa ut din tjänstebil

Bilprisers värderingspersoner är personligt förordnade av handelskammaren och specialister på bilar. Vi arbetar mycket noggrant med varje uppdrag för att priset i värderingsintyget exakt ska spegla bilens värde på marknaden. Det är förstås en grannlaga uppgift som kräver goda kunskaper om bilar, bilförsäljning och inte minst om vad köpare verkligen är beredda att betala för en specifik bil. Våra värderingsintyg är godkända underlag vid revision och av Skattemyndigheten, något som bilhandlarvärderingar eller automatiska värderingstjänster generellt sätt inte lever upp till.

Ett företag som säljer en bil till en anställd behöver bilägga ett värderingsutlåtande från förordnad värderingsperson företagets bokföring för att bevisa att bilen köpts ut till marknadspris (och ej till för lågt pris med förmånsbeskattning och skattetillägg som följd).

Inledningsvis bedömer vi bilens värde utifrån de beskrivningen vi fått vid beställning av tjänsten. Även information från bilregistret och bilbesiktning med flera källor inhämtas. Brukaren, ofta också den tilltänkta köparen, blir uppringd för skickbeskrivning och utrustningsspecifikation på bilen.