Webbplatspolicy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi, KVD Bilpriser AB (”Bilpriser”/”vi”) behandlar personuppgifter genom användning av cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på dpo@bilpriser.se.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Cookies

På Bilprisers webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, vad vårt syfte är med cookies, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies:
1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på Bilprisers webbplatser (www.bilpriser.se, https://pro.bilpriser.se eller pro3.bilpriser.se) sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Bilpriser lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Bilpriser använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats. Bilpriser använder webbstatistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Bilprisers verksamhet.

Bilpriser samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Bilprisers webbplatser:

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
  • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
  • Operativsystem (Windows, IOS etc.)
  • Besökta sidor på Bilpriser

Bilpriser använder cookies för att utveckla och förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) säkerställa att besökaren loggat in på Bilprisers webbplats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (c) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.
Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Bilpriser så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Bilprisers webbplats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Bilprisers webbplats.
I tabellen nedan beskrivs vilka enskilda cookies som används på webbplatsen, syftet med användningen av cookien, vilken information cookien sparar, om det är en sessionscookie, långvarig cookie eller tredjepartscookie, hur länge cookien används samt om informationen i cookien delas till något annat företag eller organisation.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Genom att använda Bilprisers webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webbplatsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Bilprisers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsen samt att vissa delar av webbplatsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Övriga Tjänster

Sälj bilen till en bilhandlare

Genom att använda tjänsten ”sälj bilen till en bilhandlare” accepterar du att Bilpriser delar dina kontaktuppgifter med högst tre (3) stycken företagskunder hos Bilpriser. Bilpriser sparar dina kontaktuppgifter i (3) månader från förfrågningstillfället, därefter anonymiseras uppgifterna. Önskar du att dina kontaktuppgifter tas bort tidigare ber vi er kontakta oss via kundtjanst@bilpriser.se.

Bevakningsmail

Genom att använda tjänsten ”bevakningsmail” accepterar du att Bilpriser lagrar dina uppgifter tills dess att du säger upp bevakningsmailet. Därefter sparas uppgifterna i max två (2) år. Uppsägning av bevakningsmailet sker genom bifogad länk i mailet. Önskar du att uppgifterna tas bort i sin helhet ber vi dig kontakta kundjanst@bilpriser.se

Övrig information

Vänligen kontakta Bilpriser på följande e-mailadress om du har frågor om denna webbplatspolicy: kundtjanst@bilpriser.se.

Bilprisers & Bilpriser Pro:s personuppgiftsbehandling

KVD Bilpriser AB org. nr 556757-1798, adress Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg, telefonnummer 010-167 30 70 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida https://Bilpriser.se, https://pro.bilpriser.se & https://pro3.bilpriser.se (”Bilpriser Pro”). Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Bilpriser samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Bilprisers webbplatser, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med registrering av medlemskap eller lämnande av uppgifter på Bilprisers webbplatser. De personuppgifter som Bilpriser behandlar är namn, e-postadress, adress, värderingshistorik, IP-adress och telefonnummer.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats med tillhörande tjänster och att säkerställa att den information som kan komma att skickas till dig är relevant för dig som medlem. Bilpriser behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen på grundval av ditt samtycke till användningen av cookies och till den personuppgiftsbehandling som är kopplad därtill.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom att lösenord inte kan läsas av någon på Bilpriser och att glömda lösenord enbart kan återställas genom e-post med en specifik återställningslänk. Lösenord är hashade vilket innebär att de inte går att räkna ut baklänges. All kommunikation både externt från Bilpriser och internt mellan system är krypterad. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Bilpriser inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som medlem. Du har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till dpo@Bilpriser.se eller per post till den adress som anges nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Bilprisers systemlösningar.

Till Dataskyddsombud
Bilpriser AB
Kilsgatan
4
411 04 Göteborg

Om du är missnöjd över hur Bilpriser behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

Ansvarsfriskrivning

Även om Bilpriser gör sitt yttersta för att kontrollera informationen kan tekniska fel uppstå och fördröjningar ske i uppdateringar. Bilpriser friskriver sig därför från allt ansvar för informationen på webbplatsen.
Vissa länkar på denna webbplats leder till andra webbplatser som underhålls av tredje parter, dvs. sådana externa parter över vilka Bilpriser inte har någon kontroll. Bilpriser kan således inte heller ta något ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Ändringar i webbplatspolicyn

Bilpriser förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Bilprisers webbplats.