Begagnatåret 2022

17 januari, 2023

Bilmarknaden

Efter flera års positiv trend i prisutveckling på begagnatmarknaden var 2022 året som kurvan planade ut.

I februari nåddes det högsta snittpriset på begagnade bilar som någonsin noterats, men efter Rysslands invasion av Ukraina sjönk den genomsnittliga prisnivån. Köpare och säljare har sedan mötts på en sedan april förhållandevis konstant nivå. Den genomsnittliga prisnivån är 2022 11.9 procent högre jämfört med 2021.

Den höga prisnivån på begagnatmarknaden kan i huvudsak förklaras av prishöjningar på nya bilar (den genomsnittliga nybilen kostade 18.4 procent mer 2022 jämfört med 2021!), långa leveranstider för nybil till följd av komponentbrist och störningar i handelskedjor i kölvattnet av pandemi och krig, samt svag växelkurs. Prishöjningarna på nybil förklaras i sin tur av dyrare komponenter samt av teknikutveckling. Idag är över 30 procent av de nya bilar som registreras elbilar, en ökning om drygt 10 procentenheter jämfört med för ett år sedan, och räknar vi in alla nya personbilar med någon form av elektrifiering i drivlinan är siffran närmare 75 procent.

Det finns tecken på att tillgången på halvledare blivit bättre. Inte minst är Teslas dramatiska prissänkningar i början av januari ett tecken på detta. Om leveranstiden på nybil normaliseras bör vi se viss nedgång i snittpris på begagnatmarknaden. Nedgången kan ytterligare förstärkas av den förväntade lågkonjunkturen. Det ska dock noteras att antalet nyregistrerade personbilar var historiskt lågt under 2022. Lågt inflöde av bilar på marknaden kan bidra till att hålla uppe prisnivån.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

Läs mer

Bilmarknaden

Hur långt räcker räddvidden? 

Missa inte nybilstestet och Karls spalt i Teknikens Värld för mer insiktsfulla analyser av aktuella bilmodeller! 
Bilmarknaden

Analytiker Karl Wahlin i Teknikens Värld om testbilarnas framtida värde

Missa inte nybilstestet och Karls spalt i Teknikens Värld för mer insiktsfulla analyser av aktuella bilmodeller! 
Bilekonomi
Bilmarknaden

Begagnatmarknaden våren 2023

Prisnivån på begagnatmarknaden är historiskt hög, trots det kärva ekonomiska läget. Vad beror det på?