Begagnatmarknaden våren 2023

13 mars, 2023

Bilekonomi
Bilmarknaden

Snittpriset på begagnatmarknaden 2023 är till dags dato cirka 10 procent högre jämfört med helåret 2022.

Flera faktorer håller uppe prisnivån på begagnatmarknaden. Först och främst är tillgången på begagnade bilar historiskt låg, då vi i kölvattnet av pandemin haft ett kraftigt minskat inflöde av nya bilar på marknaden. Dessutom är växelkursen för den svenska kronan svag, vilket betyder att begagnatköparen konkurrerar med exportmarknaden. I och med slopandet av klimatbonusen blev elektrifierade nybilar upp till 50 000 kronor dyrare över en natt. Detta påverkar i sin tur privatleasingen, som fram tills dess stått för cirka hälften av privatkonsumenternas nybilsregistreringar och där nya leasingavtal plötsligt steg med uppåt 2000 kronor per månad. Då blev för många begagnad bil ett bättre alternativ.

Det finns dock skillnader mellan drivmedlen. Prisnivån bland begagnade bensinbilar är cirka 14 procent högre 2023 jämfört med helåret 2022. För begagnade elbilar ligger tvärtom prisnivån cirka 10 procent lägre 2023 jämfört med 2022. En förklaring till detta finner vi i ränteläget. Begagnade elbilar är i genomsnitt betydligt dyrare än begagnade bensinbilar, vilket betyder att kapitalkostnaden för elbilen blir högre. Även efter justering för högre milkostnad är idag ofta den totala ägandekostnaden lägre för en bensinbil än för en elbil.

Vad ska man då välja för modell, om man är i bilköpartagen? En bensindriven småbil som är mer än tre år gammal, och därmed inte längre behäftad med maluspåslaget på fordonsskatten, är ett säkert kort. Hur blir det med fjällsemestern och att lägga båten i sjön då? Det finns idag ett flertal tjänster för att hyra eller leasa bil under en begränsad period. Utslaget på året blir det för de flesta billigare att lösa specialtransporterna på det sättet jämfört med att köra varje mil i en onödigt stor och törstig bil.

Karl Wahlin, analytiker.

Läs mer

Bilmarknaden

Analytiker Karl Wahlin i Teknikens Värld om testbilarnas framtida värde

Missa inte nybilstestet och Karls spalt i Teknikens Värld för mer insiktsfulla analyser av aktuella bilmodeller! 
Bilmarknaden

Begagnatåret 2022

Efter flera års positiv trend i prisutveckling på begagnatmarknaden var 2022 året som kurvan planade ut. Vad berodde det på? Och vad säger vår kristallkula om framtiden?
Bilekonomi
Lagar & Regler

Att privatleasa eller köpa, det är frågan

I och med de kraftiga höjningar i förmånsvärdet för tjänstebilar som träder i kraft den 1 juli kommer allt fler att titta på ett privat alternativ för att lösa transportbehoven.