”Elbilarnas ekonomiska försprång är nu helt utraderad”

30 november, 2022

Bilekonomi
Webinar

Tillsammans med Teknikens Världs Erik Wedberg var det fullt fokus på laddhybriders framtid under torsdagens #Bilpriserwebinar. Och såklart inte utan att nämna de förändrade bonusreglerna och vad det kommer innebära för elbilen och laddhybriden framöver.

”Det är tydligt att elbilarnas ekonomiska försprång nu är helt utraderad”, sa Erik Wedberg och hänvisade till att man på redaktionen valt att gå tillbaka till nyligen gjorda analyser om ägandekostnad för elbils- och laddhybridsmodeller för att se hur mycket slopad bonus faktiskt påverkar. ”Det finns skäl att tro att vissa elbilsspekulanter går till laddhybriderna framöver eftersom det blir i princip samma ägandekostnad. De bilmärken som satsat på att utveckla sina laddhybridsmodeller kommer att gynnas av den förändringen.”

Vilka bilmärken har utvecklat laddhybriderna?

Idag säljs 69 elbilsmodeller på den svenska marknaden. Kikar man på laddhybrider landar vi på 85 modeller. Bilmärken som Mercedes, Volvo och BMW har under de senaste åren valt att utveckla sina laddhybridsmodeller och laddeffekt och batteristorlek ligger nu på samma nivå för en elbil. För andra märken såsom Volkswagen, har fokus lagts på elbilarna och laddhybridsmodellen Passat GTE har i princip inte utvecklats sedan lansering 2016.

Är laddhybriden ett miljövänligare alternativ?

Bonusuppläggets existensberättigande har ju varit att vi ska välja miljövänliga bilar och bidra till omställning av den svenska fordonsflottan. Att laddhybriden ur hållbarhetsaspekt är bättre än en fossildriven bilmodell står tydligt, men hur står sig en laddbar hybrid mot en elbil?

”Det beror på ditt körmönster,” menar Erik Wedberg. ”Det är sämre för miljön att producera stora elbilsbatterier än mindre. Och ju mer du kör på el desto bättre är det. Huruvida en laddhybrid eller elbil är bättre för just en förare beror helt på hur ofta och långt man kör”.

Forskning från Chalmers (reds anm. Ahmet Mandev och Frances Spreistudie) visar exempelvis på att en familj som äger endast en laddhybrid kör mer miljövänligt än en familj som äger en elbil och en fossildriven bil, eftersom de alltid kör på el under alla resor med en bil.

Fler myter att utvärdera

Det finns flera myter om laddhybrider som också är värda att utvärdera på nytt, menar Erik. Huruvida hybridbilarna drar mer bensin eller diesel i jämförelse med en bil på konventionell drivlina ställer han sig frågande till idag men håller med om att det kanske var så när de första laddhyrbiderna nådde den svenska marknaden. ”Nyare bilar samlar upp energi genom bromskraftåtervinning, så min bild är att detta inte är ett problem”.

Huruvida WLTP-nivåerna i beskrivna utsläpp är korrekta för laddhybrider eller ej, är också något som måste utmanas enligt Erik. ”Vår bedömning är att nivåerna för hybriderna är tuffa och att bilarna lever upp till de värden som anges, utifrån de testkörningar vi gjort”.

Så summa summarum: Finns det en framtid för laddhybriderna? ”Absolut!,” säger Erik. Och vissa bilmärken är i framkant och kommer kunna dra nytta av att fler söker sig till denna typ av fordon framåt. Tekniken är också så pass mogen nu att efterfrågan finns även på begagnatmarknaden.

Ovan text är ett referat från Bilprisers webinar den 24 november. Våra webinar är helt kostnadsfria och du anmäler dig enklast här på Linkedin. Följ oss gärna så missar du inte nästa tillfälle.

Läs mer

Bilekonomi
Bilmarknaden

Begagnatmarknaden våren 2023

Prisnivån på begagnatmarknaden är historiskt hög, trots det kärva ekonomiska läget. Vad beror det på?
Bilekonomi
Lagar & Regler

Att privatleasa eller köpa, det är frågan

I och med de kraftiga höjningar i förmånsvärdet för tjänstebilar som träder i kraft den 1 juli kommer allt fler att titta på ett privat alternativ för att lösa transportbehoven.
Webinar

Är det trolleri? En bilmodell har 33 procent längre räckvidd

Tesla Model 3 och Polestar 2 har i princip samma batteristorlek. Men Teknikens Världs test visar att Teslan har 33 procent längre räckvidd. Hur kommer det sig egentligen?

Vill du ha hjälp att sälja din bil?

Hjälp mig sälja min bil