Summering av begagnatåret 2021

7 december, 2021

Bilmarknaden

Så närmar vi oss slutet av 2021, ett år där begagnatmarknaden påverkats av ett exceptionellt stort antal faktorer. Bland de viktigaste kan nämnas den pågående pandemin, förändringar i bonus/malus-systemet, låg ränta, periodvis svag valutakurs hos kronan, privatleasing, höga drivmedelspriser samt höjning av förmånsvärdet.

Den faktor som haft störst påverkan på prisnivån är det minskade inflödet av nybil på marknaden. Komponentbrist i kölvattnet av pandemin har gett upphov till långa leveranstider samtidigt som höjda förmånsvärden och höjning av malus-skatten minskat köpbenägenheten av nybil. Utbudet av begagnade bilar har inte förmått möta efterfrågan varför prisnivån stigit. På totalen ser vi en uppgång om cirka 7.6 procent i prisnivå under året jämfört med 2020 och 17.6 procent jämfört med 2019. Brutet på drivmedel är motsvarande siffra en ökning om cirka 11.8 procent för bensin och 5.7 procent för diesel jämfört med 2020. Bland elektrifierade fordon är prisnivån förhållandevis oförändrad.

Finns det då några mörka moln vid horisonten? Privatleasingen är en ny variabel i begagnatekvationen och står idag för cirka 50 procent av nyförsäljningen till privatpersoner. I takt med att leveransproblemen minskar lär privatleasingen öka och därmed bidra till en minskning av efterfrågan på begagnad bil.

Bilprisers kristallkula indikerar att prisnivån kommer att vara fortsatt stabil och hög under 2022. Möjligen kan vi möta en sättning under senare halvan av året, när leveransen av nybil kan ha hämtat sig.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

Läs mer

Bilmarknaden

Analytiker Karl Wahlin i Teknikens Värld om testbilarnas framtida värde

Missa inte nybilstestet och Karls spalt i Teknikens Värld för mer insiktsfulla analyser av aktuella bilmodeller! 
Bilekonomi
Bilmarknaden

Begagnatmarknaden våren 2023

Prisnivån på begagnatmarknaden är historiskt hög, trots det kärva ekonomiska läget. Vad beror det på?
Bilmarknaden

Begagnatåret 2022

Efter flera års positiv trend i prisutveckling på begagnatmarknaden var 2022 året som kurvan planade ut. Vad berodde det på? Och vad säger vår kristallkula om framtiden?

Vill du ha hjälp att sälja din bil?

Hjälp mig sälja min bil