Vad innebär bortfallet av klimatbonus för min bils värde?

7 november, 2022

Bilmarknaden
Lagar & Regler

Den 8 november försvann bonusdelen av bonus/malussystemet för fordonsskatt för nya bilar. Systemet syftade till att belöna valet av miljövänlig bil (den senaste tiden definierat som modell med elektrifierad drivlina) på bekostnad av den som väljer att köpa fossilbil.

Klimatbonusen har framförallt gjort att ägandekostnaden för elbilar i det lägre prissegmentet gått att räkna hem kontra motsvarande laddhybrider och fossilbilar. I och med bortfallet av klimatbonusen bör vi på nybilssidan, i väntan på marknadsintroduktion av nya och billigare elbilsmodeller, se ökat intresse för hybrider och laddhybrider.

På begagnatsidan bör bonusbortfallet innebära en allmän förstärkning av prisnivån med extra effekt på laddhybrider, billigare elbilar och bränslesnåla fossilbilar som inte längre är behäftade med malusskatt. Därtill kommer effekten av ränteläget. Bland elbilar har stor andel sålts genom privatleasing. I och med räntehöjningarna och utan bonus kommer det att bli kännbart dyrare med privatleasing av elbilar. Detta kommer ytterligare att bidra till att hålla prisnivån uppe i begagnathallen.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

Läs mer

Bilekonomi
Bilmarknaden

Begagnatmarknaden våren 2023

Prisnivån på begagnatmarknaden är historiskt hög, trots det kärva ekonomiska läget. Vad beror det på?
Bilmarknaden

Begagnatåret 2022

Efter flera års positiv trend i prisutveckling på begagnatmarknaden var 2022 året som kurvan planade ut. Vad berodde det på? Och vad säger vår kristallkula om framtiden?
Bilekonomi
Lagar & Regler

Att privatleasa eller köpa, det är frågan

I och med de kraftiga höjningar i förmånsvärdet för tjänstebilar som träder i kraft den 1 juli kommer allt fler att titta på ett privat alternativ för att lösa transportbehoven.

Vill du ha hjälp att sälja din bil?

Hjälp mig sälja min bil