Varför är begagnade bilar så dyra numera?

7 december, 2022

Bilmarknaden

Den som är på jakt efter en begagnad bil har inte kunnat undgå att märka att priserna är historiskt höga. Varför är det så?

Förr var en vanlig tumregel att en bil tappar cirka 50 procent av sitt värde efter tre år. Så är det definitivt inte längre. Det är inte alls ovanligt att en ny bil är värd 70 procent eller mer av nypriset efter tre år. Detta beror på att begagnatmarknaden just nu påverkas av ett flertal händelser och politiska beslut. Några av dessa är följande.

– I spåren av Corona råder brist på komponenter, vilket gör leveranstiden på nya bilar lång. Detta minskar inflödet på begagnatmarknaden, och trissar upp priset på de bilar som är till salu.

– Nya bilar omfattas av bonus/malus-systemet vilket för bensin- och dieselbilar innebär hög vägskatt under de tre första åren. Denna skattepålaga ökar incitamentet för att behålla den bil man har, vilket minskar inflödet på begagnatmarknaden, vilket håller uppe prisnivån.

– En mycket stor del av nyförsäljningen av bilar sker i form av tjänstebilar till företag. Regeringen har under 2021 höjt skatten för tjänstebilsförare (förmånsvärdet). Det har lett till att många tjänstebilsförare ser sig om efter ett begagnat alternativ att köpa privat för att lösa transportbehoven. Detta ökar efterfrågan och höjer därmed prisnivån på begagnade bilar.

– Också i spåren av Corona är det många som inte vill åka kollektivt. Därmed har efterfrågan på de bilar som finns till salu ökat. Det gäller särskilt småbilar.

– Den svenska kronan har sjunkit i värde vilket ökat exporten av begagnade bilar. Efterfrågan ökar, och priset stiger.

Hur länge kommer de höga priserna att hålla i sig? Det går förstås inte att veta, men det finns tecken på att leveranstiden för nya bilar kommer att återgå till det normala under mitten av 2022. Samtidigt kommer nyförsäljningen sannolikt att minska kraftigt på grund av det höjda förmånsvärdet. Färre nya bilar kommer att hålla uppe prisnivån på begagnade bilar.

Så vad är din bil värd idag? Bilpriser har svaret!

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

Läs mer

Bilmarknaden

Analytiker Karl Wahlin i Teknikens Värld om testbilarnas framtida värde

Missa inte nybilstestet och Karls spalt i Teknikens Värld för mer insiktsfulla analyser av aktuella bilmodeller! 
Bilekonomi
Bilmarknaden

Begagnatmarknaden våren 2023

Prisnivån på begagnatmarknaden är historiskt hög, trots det kärva ekonomiska läget. Vad beror det på?
Bilmarknaden

Begagnatåret 2022

Efter flera års positiv trend i prisutveckling på begagnatmarknaden var 2022 året som kurvan planade ut. Vad berodde det på? Och vad säger vår kristallkula om framtiden?

Vill du ha hjälp att sälja din bil?

Hjälp mig sälja min bil